ټول موضوعات

+

میموری کارډ

څنګه ړنګ / ورک معلوماتو السته له کنګستن ټکنالوژۍ فلش کارت

دا مخ وړاندې تر ټولو غوره حل ته بیرته ړنګ، ضايع، بڼول څخه کنګستن ټکنالوژۍ فلش کارت معلومات. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 26.06.2017

څنګه سامسونگ پلوه SD کارت پر وينډوز د افغاني کول

Wondershare د معلوماتو د افغاني ملاتړ ته بیرته ړنګ، د وينډوز له لاسه له سامسونگ پلوه SD کارت معلومات. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 23.06.2017

کوم دی ښه د معلوماتو د افغاني سافټ

له Wondershare د معلوماتو د راستنولو د معلوماتو د بیرته ښه سافټ له تاسو سره مرسته کوي بیرته ړنګ، له لاسه، بڼول څخه د خارجي ذخیره وسیلو مالومات. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 23.06.2017

څنګه له Delkin غاړې سينما د حافظې کارت د معلوماتو د السته

دا مخ تر ټولو غوره حل ته بیرته ړنګ، له لاسه له Delkin غاړې سينما حافظې سره Wondershare د حافظې د معلوماتو د افغاني سافټ کارت بڼول وړاندې کوي. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 23.06.2017

څنګه له Mac SD کارت ړنګ عکس السته

Wondershare وړيا Mac عکس بیرته تاسو ته ړنګ، ضايع، بڼول څخه Mac SD کارت عکسونه بیرته مرسته وکړي. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 22.06.2017

څنګه څخه د ګڼياليزې کامرې او پر Mac ورک RAW د انځور السته

د Mac Wondershare د معلوماتو د راستنولو کې مرسته کولای شي تاسو ته په Mac بیرته ړنګ، له لاسه څخه د ګڼياليزې کامرې او دخامو انځورونه نور ولولئ >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 22.06.2017

څنګه له Toshiba Exceria پلوه فلش حافظې کارت ړنګ / ورک معلوماتو السته

Wondershare د معلوماتو د افغاني ملاتړ ته بیرته ړنګ، له Toshiba Exceria پلوه فلش حافظې کارت ورک مالومات، دا خورا آسانه او اغیزمن. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 22.06.2017

څنګه له SanDisk ژورې PLUS د حافظې کارت ړنګ / ورک معلوماتو السته

دا مخ تر ټولو غوره حل لاره وړاندې ترسره سره څنګه Wondershare د معلوماتو د افغاني بیرته ړنګ، ضايع، بڼول څخه SanDisk ژورې PLUS د حافظې کارت معلومات. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 21.06.2017

څنګه کولای شو چی د حافظې کارت د افغاني ترسره کړي په Mac او وينډوز

د وړيا Wonderdhare د معلوماتو د راستنولو څخه پر Mac او وينډوز د حافظې کارت بیرته ړنګ، ضايع، بڼول معلومات. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 21.06.2017

څنګه له بڼول CF کارت تېروتنه د معلوماتو د السته

Wondershare بڼول CF کارت بیرته سافټ ملاتړ بیرته له CF د حافظې کارت بڼول معلومات. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 21.06.2017

څنګه له سامسونگ S7 SD کارت د معلوماتو د السته

د سامسنګ S7 SD کارت معلومات له Wondershare بیرته، دا ملاتړ ته بیرته ړنګ، ضايع، بڼول څخه سامسونگ S7 SD کارت معلومات. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 20.06.2017

څنګه له انگریزي پلويان SD کارت ړنګ / ورک معلوماتو السته

په سم او درست Wondershare د حافظې کارت د معلوماتو د افغاني سافټ ویر ته بیرته ړنګ، له لاسه ورکړي، له انگریزي پلويان SD کارت معلومات بڼول. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 20.06.2017

څنګه له حاکمیت کهسهک د حافظې کارت ړنګ / ورک معلوماتو السته

دا مخ تر ټولو غوره حل لاره وړاندې کوي تر څو بیرته ړنګ، ضايع، بڼول له حاکمیت کهسهک د حافظې کارت، Wondershare د معلوماتو د افغاني سافټ معلومات. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 20.06.2017

څنګه له فاسد د حافظې کارت د معلوماتو د السته

سره Wondershare د معلوماتو د افغاني سره مرسته کوي چې له فساد د حافظې کارت بیرته ړنګ، ضايع، بڼول معلومات. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 19.06.2017

څنګه عکس څخه د حافظې کارت undelete

Wondershare د معلوماتو د راستنولو څخه د حافظې کارت له امله په تصادفي ړنګ undelete عکس ملاتړ کوي. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 19.06.2017

څنګه له HTC د يو x / s / V ړنګ عکس السته

Wondershare وړيا عکس بیرته سافټ سره مرسته کوي چې له HTC د يو x / s / V ړنګ عکس بیرته. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 19.06.2017

څنګه له HTC حيرانولو 4G ړنګ عکس السته

سره Wondershare وړيا عکس بیرته سافټ څخه HTC HTC حيرانولو 4G د ګرځنده تليفون ړنګ عکس بیرته. Read More >>

AuthorPosted by Selena لي | 16.06.2017

ښه لاره ده څخه د حافظې کارت ړنګ عکس السته

ستاسو د حافظې کارت څخه د خپل په تصادفي ړنګ او یا له لاسه انځورونه راستنول پېچلی دی. خو نن سبا د ځينو وسیلې شته چې تاسې د دې کار کې مرسته وکړي. Read More >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 16.06.2017

څنګه کولی شم زما په Mac زما SD کارت څخه د معلوماتو د بیرته؟

دغه مقاله د تاسو لپاره د Mac د معلوماتو د بیرته ښه سافټ چې کېدای شي پر Mac څخه SD کارت د ضايع شويو دوتنو بیرته مرسته ښيي نور ولولئ >>

AuthorPosted by باستیان ګوينرت | 16.06.2017
Top