සියලු මාතෘකා

+-

පරිගණක මුදාගැනීම

පරිගණක මුදාගැනීම

වින්ඩෝස් 8 සිට ලොස්ට් හෝ මකා ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

ඔබ මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවා පහසුවෙන් වින්ඩෝස් 8 පරිගණක මකා හෝ අහිමි වැදගත් ගොනු ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා උපදෙස් අනුගමනය කළ හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 23.06.2017

MacBook ගුවන් Hard Drive දත්ත මුදාගැනීම මාර්ගෝපදේශය

මෙම MacBook ගුවන් දෘඩ තැටිය යථා මග පෙන්වීමක් ඔබ සෞඛ්ය සම්පන්න හෝ පහසුවෙන් MacBook Air ගැටී ඇති දෘඪ තැටියේ සිට ගොනු සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

ලැප්ටොප් දත්ත මුදාගැනීම: ලැප්ටොප් දෘඪ තැටියක් මඟින් දත්ත ගොනු නැවත කෙසේද

මෙම ලැප්ටොප් දත්ත යථා මඟ පෙන්වීමක්, මකා ඔබ අහිමි ලබා ගැනීමට සඳහා හොඳ විකල්පයක් වන, හෝ සරල ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් සමග ලැප්ටොප් දත්ත ආකෘතිගත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

MacBook Hard Drive මුදාගැනීම නිබන්ධනය

මෙම MacBook දෘඩ තැටිය යථා නිබන්ධනය ඔබ අහිමි මකා දමන ලදී, ෆෝමැට් හෝ MacBook සිට පවා දූෂිත දුෂ්කර සරල ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් සමග මහමග සොයා උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

MacBook ගුවන් පිළිනැගුම කරන ආකාරය

මෙම පිටුව, ඔබ Macbook ගුවන් නැවත උදව් කිරීමට හා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග Macbook ගුවන් සිට අහිමි දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

මැක් OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය එල් Capitan සඳහා Recuva

ඔබේ මැක් OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය එල් Capitan අහිමි mac ගොනු සොයා ගැනීමට සඳහා Recuva නව පිටපතක් ලබා ගැනීමට අවශ්ය ද? මෙන්න ඔබේ choice.Try මැක් OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය එල් Capitan සඳහා Recuva විකල්පයක් වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 21.06.2017

Top 5 මැක් දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග

මෙම රටවල් 5 මැක් දත්ත යථා මෘදුකාංග ලිපිය, ඔබ පහසුවෙන් ඔබේ නැතිවූ මැක් ගොනු නැවත ලබා ගැනීමට වඩාත් සුදුසු මෙන්ම ප්රයෝජනවත් මැක් දත්ත යථා සොයා ගත හැකි වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

Macbook ගුවන් මුදාගැනීම: Macbook ගුවන් සිට දත්ත ගොනු නැවත කෙසේද

මෙම Macbook ගුවන් යථා නිබන්ධනය කියවන්න, ඔබට තුවක්කුවෙන් ඔබේ Macbook ගුවන් සිට ගොනු වර්ග විශාල ප්රමාණයක් සොයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

MacBook ගොනුව නැවත අය: ඔබේ මැක් මකා, ආකෘතිකරණය සහ දවසක් ලස්සන කලා ගොනු ආපසු ලබා ගන්න

ඔබේ MacBook දත්ත නැති වුණා ද? මෙම ලිපිය ඔබ උනත් ඔබ, මැකී foramtted හෝ ඉවත ලන දේ ඔවුන් හිස් MacBook ගොනු සොයා ගැනීමට පෙන්වයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

මැක් වෙළුම මුදාගැනීම: ලොස්ට් මැක් වෙළුම සිට දත්ත ගොනු නැවත කෙසේද

තුවක්කුවෙන් Wondershare දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහන අහිමි / මකා / ආකෘතිකරණය / දූෂිත සහ මැක් සිට පරිමා කොටසක් නැවත මැක් පරිමාව යථා මග පෙන්වීමක් ඔබට සහාය වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 08.06.2017

LG ජංගම දුරකථන දත්ත මුදාගැනීම: කොහොමද LG Laptop සිට දත්ත ගොනු නැවත කිරීමට

LG ජංගම දුරකථන දත්ත යථා මඟ පෙන්වීමක්, පහසු සහ අවදානම-නිදහස් ආකාරයෙන් Wondershare දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහන සමඟ ඔබේ LG ලැප්ටොප් සිට වර්ග ගොනු සියල්ලම පාහේ අයකර ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 08.06.2017

ෙයෝස්මයිට් දත්ත මුදාගැනීම - ෙයෝස්මයිට් සිට ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත

OS X මෙහෙයුම් පද්ධතිය ෙයෝස්මයිට් වැදගත් ගොනු නැති වී හෝ මකා ඇති? කරදර වෙන්න එපා. නැතිවූ ගොනු සරල පියවර 4 නැවත ලබා ගැනීමට ෙයෝස්මයිට් දත්ත යථා උත්සාහ කරන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 06.06.2017

වින්ඩෝස් 7 මකා ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

මෙම නිබන්ධනය ඔබ තුවක්කුවෙන් Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග වින්ඩෝස් 7 පරිගණක මකා ගොනු සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 05.06.2017

WannaCry එරෙහිව: WannaCry ransomwa ඔබේ පරිගණක, පිළිනැගුම හෝ ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේද

ඔබේ පද්ධතිය කුප්රකට WannaCrypt වෛරසය මගින් පීඩාවට පත්ව තිබේ නම්, ඔබ තවමත් මෙහි ඇති උපදෙස් අනුගමනය කිරීමෙන් සංකේතාත්මක ගොනු නැවත විය හැකිය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 01.06.2017

MacBook Pro මුදාගැනීම: MacBook Pro සිට දත්ත ගොනු නැවත කෙසේද

ඔබේ MacBook Pro දත්ත අහිමි ප්රශ්නය හේතු හේතුව කුමක් වුවත්, ඔබ පහසුවෙන් එය නැවත ලබා ගැනීමට මෙම MacBook Pro යථා මග පෙන්වීමක් කියවිය හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 01.06.2017

මකාදැමුවා ගොනු මුදාගැනීම: කොහොමද පරිගණක මකා ගොනු සොයා ගැනීමට

පරිගණක මකා ගොනු සොයා ගන්නේ කෙසේද? ඔබ පහසුවෙන් පරිගණකය මකා ගොනු සොයා ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවා අනුගමනය කල හැකිය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 01.06.2017

ලැප්ටොප් මකා ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

ලැප්ටොප් මකා ගොනු සොයා ගන්නේ කෙසේද තවදුරටත් ඔබ කියවා ඇත්නම් සංකීර්ණ ප්රශ්නයක් විය යුතු අතර මෙම ලැප්ටොප් මකා ගොනුව යථා මඟ පෙන්වීමක් අනුගමනය කරනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 31.05.2017

මැක් මත උඩින් ලීවීම ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

එය මැක් සිට එය උඩින් ලීවීම ගොනුව සොයා ගැනීමට අමාරු නැත ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙය. හුදෙක් මේ ලිපිය සමග දිගටම හා උත්සාහක දිනුමක් ලෙස මැක් සඳහා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම ගන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 31.05.2017

ඇයි WannaCry ෙගෝලීය පරිගණක පහර

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 31.05.2017

WannaCry සිට ඔබේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරන ආකාරය

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 31.05.2017
පෙර 1 2 Next
ඉහළට