සියලු මාතෘකා

+

මකාදැමුවා ගොනු මුදාගැනීම

ඕනෑම උපාංගයක් සිට ගූගල් ක්රෝම් ඉවත් කරන්න කරන ආකාරය

ඔබ පළාත් සභා වලින් Google Chrome අස්ථාපනය කිරීමට හෝ Android උපාංග සිට ගූගල් ක්රෝම් මැකීමට අයුරු, iPhone සිට ගූගල් ක්රෝම් ඉවත් කිරීමට කෙසේ දැයි මා දන්නේ නැහැ නම්, මෙම මාර්ගෝපදේශය ඔබට උපකාර වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 28.07.2017

ඔබ මකා ගොනු නැවත ලබාගන්නද උදව් කිරීමට 5 Android ඇප්

මෙම පිටුව 5 ඔබ කවුළුව හා mac මත මකාදැමිය ගොනු සොයා ගැනීමට මකා files.Wondershare දත්ත මුදාගැනීම අයකර ගැනීමට ඇන්ඩ්රොයිඩ් යෙදුම නිර්දේශ කරමු. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.07.2017

සම්පූර්ණයෙන්ම පළුදු ගොනු මැකීමට හා දූෂිත ගොනු නැවත ලබාගන්නද කෙසේද කෙසේද

ඒ දූෂිත ගොනු ඔබ විවෘත කිරීමට උත්සාහ කරන විට, ඇතැම් දෝෂ, විවෘත හෝ පෙන්වීමට අසමත් වූ හානියට පත් පරිගණක ගොනුවකි. දූෂිත ගොනු මැකීමට කෙසේද? සමහර දූෂිත ගොනු සොයා ගන්නේ කෙසේද? තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.07.2017

පිළිසකර බඳුන මකා ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

වැරදීමකින් ඔබේ බඳුනට අඩංගු vita ගොනු හිස්? සරල පියවර කිහිපයක් සමග පිළිසකර බඳුනට මකා ගොනු සොයා ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කරන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.07.2017

Top 10 undelete ඔබ නැති වූ ලිපිගොනු ගොනු නැවත උදව් කිරීමට පවු

මෙම පිටුව ඔබට නැති වූ ලිපිගොනු සොයා ගැනීමට ස්ථාන 10 undeleted පැවතිම අගය ලබා, Wondershare දත්ත මුදාගැනීම ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂිත නිබන්ධන ඉදිරිපත්. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 29.06.2017

වින්ඩෝස් / මැක් ෆෝල්ඩරය මකා 6 මාර්ග

ඔබ වින්ඩෝස් පළාත් සභා හෝ Mac සිට ෆෝල්ඩර මැකීමට අවශ්ය නම්, මෙම මාර්ගෝපදේශය විවිධ ක්රම කවුළු ෆෝල්ඩරය හා mac ෆෝල්ඩරය මකා කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට පෙන්වා ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 29.06.2017

වින්ඩෝස් හෝ Mac මත X දින වඩා පැරණි ගොනු මකා දැමිය යුතු ආකාරයයි

මෙම ලිපිය අතින් ස්වයංක්රීයව හෝ මකා X දින ට වඩා පැරණි ගොනු කිරීමට පහසුම විසඳුම සපයයි. නමුත් එය තොග සිදු වන්නේ ද සිට මෙම ක්රියාව, කාලය ගොඩක් ඉතිරි කර ගත හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 28.06.2017

අහුරා ගොනු මකා දැමීම සඳහා විවිධ මාර්ග 4

වහලා තිබුණු ගොනු පරිගණකය ඔබට ඒ සඳහා ප්රවේශයන් ප්රතික්ෂේප එය ප්රවේශ තවත් පරිශීලක හෝ පරිශීලක ක්රියාවලිය ඉඩ සලසා දෙයි, සුරක්ෂිත ගොනුවකි. ඉතින් කොහොමද පළාත් සභා මත අගුළු දමා ගොනු මැකීමට? තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 28.06.2017

Top 5 ඔබ දැන ගත යුතු බව ආරක්ෂිත මකන්න සඳහා වන මෙවලම්

ඔබ සංවේදී තොරතුරු සමග ගනුදෙනු කරන විට, ඔබ සුරක්ෂිතව ගොනු මැකීමට අවශ්ය දේ පළාත් සභා මත සුරක්ෂිත delete ගොනු සඳහා ඉහළ මෙවලම් 5 වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

ඊටත් වඩා කාර්ය සාධනය ලබා ඩොක්ටර් මකා දැමීම සඳහා ඉහළ විකල්ප 10

පහත සඳහන් සේවාවන් කියවා ඔබ පවා වඩා හොඳ performancce ලබා වෛද්යවරයා මැකීමට ඉහළ විකල්ප 10 දන්නවා ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

ලබාගත් TIFF ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

ඔබ මකා හෝ අහිමි ලබාගත් TIFF ගොනු සොයා ගැනීමට හොඳම ගොනුව යථා මෘදුකාංග සමග. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

වින්ඩෝස් විස්ටා මෙහෙයුම් ගොනුව undelete කරන ආකාරය

මෙම පිටුව වින්ඩෝස් විස්ටා මෙහෙයුම් undeleted ගොනු කිරීමට හොඳම විසඳුමක් ඉදිරිපත්. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

Top 5 වින්ඩෝස් / මැක් සඳහා undelete මෙවලම්

මෙම පිටුව Windows සහ Mac සඳහා ඉහළ 5 undeleted මෙවලම්, Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සිට හොඳම මකා ගොනුව යථා මෘදුකාංගය හඳුන්වා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

3 Windows හි භාවිත තුළ ගොනු මකා දැමීම සඳහා ඇතිනේ මාර්ග

වින්ඩෝස් ඔබ විසින් මකා දැමීමට උත්සාහ කරන අදාල ගොනුව දැනටමත් භාවිත වේ බව කියයි. එවිට කවුළු භාවිතා කර ගොනුවක් මකාදැමීමට කෙසේද? තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.06.2017

මකාදැමුවා දත්ත ෙනොහැකිව තිෙබ් කරන්න කිරීම සඳහා ඵලදායී මාර්ගය

මකා දමන ලදී දත්ත ඇත්තටම, ඔබේ පරිගණකය මත සැඟවුණු දත්ත ආකාරයේ. ඔවුන් ෙනොහැකිව තිෙබ් සෑදීම සඳහා, ඔබ විසින් දත්ත ෂ්රෙඩර් යුතු අතර, එය මෙහි ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

ඔබේ පරිගණකයේ සිට Malwares / වෛරස් මකා දැමීම සඳහා පියවරෙන් පියවර මාර්ගෝපදේශනය

අනිෂ්ට මෘදුකාංග වින්ඩෝස් පරිශීලක කැමැත්ත හෝ අනුදැනුමකින් තොරව පවා පරිගණකය අතිකිර්තය බව අනිෂ්ට කේතයන් වේ. නමුත් පරිගණකයේ සිට malwares / වෛරස් ඉවත් කිරීමට කෙසේද? තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

Undeletable ගොනු මැකීමට ගැන ඔබ දන්නේ නෑ මාර්ග 3

එය පරිපාලක පරිගණකයේ සියළුම මෙහෙයුම් සඳහා ප්රවේශය ඇති බව සඳහන් වේ. එය ගොනු undeletable පැමිණෙන විට, ඔබ ද පළාත් සභා වලින් undeletable ගොනු මැකීමට ආකාරය පුදුම විය හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

වින්ඩෝස් / මැක් / ඇන්ඩ්රොයිඩ් / iPhone හි පරණ ගොනු මකන්න කරන ආකාරය

Windows, Mac, Android හෝ iPhone සමග ඔබගේ උපාංගයෙන් නිසරු ගොනුව, ඔබේ අවකාශය අත්පත් කරයි හා රෝගීන් බොහෝ එය අනවශ්ය පරණ ක් පමණ වේ. ඒ නිසා පරණ වූ ගොනු මැකීමට කෙසේද? තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

මැක් ඇමැතු ප්රධාන ගොනුව ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මැක් අයදුම් පත්රය සඳහා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සඳහා පහසු ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් සමග මැක් ප්රධාන ගොනුව සොයා ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

Windows මත ISO ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

Wondershare ගොනුව යථා මෘදුකාංග Windows මත ISO ගොනු ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා විසඳුමක්. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017
ඉහළට