සියලු මාතෘකා

+-

වීඩියෝ මුදාගැනීම

වීඩියෝ මුදාගැනීම

ඉක්මන් ආකෘතිය මුදාගැනීම: ඉක්මන් ආකෘතිය පසු ගොනු නැවත ලබාගන්නද කෙසේද

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහන ඉක්මන් ආකෘතිය පසු දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම ඉක්මන් ආකෘතිය මුදාගැනීම මෘදුකාංග එකකි. ඔබ ඉක්මන් ආකෘතිකරණය දත්ත සොයා කරන්නේ කෙසේ දැයි දැන ගැනීමට මෙම ලිපිය කියවීමෙන් තබා ගත හැකි වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 23.06.2017

වීඩියෝ මුදාගැනීම මැක්: කොහොමද මැක් මත මකාදැමිය වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට

ඔබ මැක් මත මකාදැමිය වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට යන්නේ නම්, ඔබට මෙම පහසු වීඩියෝ යථා මැක් පහසුවෙන් ඔබගේ අහිමි වීඩියෝ ආපසු ලබා ගැනීමට මග පෙන්වන අනුගමනය කල හැකිය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 20.06.2017

කොඩැක් Playsport කැම්කෝඩරය මකා වීඩියෝ ගොනු නැවත කරන ආකාරය

කොඩැක් Playsport camcorder මකා වීඩියෝ සොයා ගන්නේ කෙසේද? මෙම කොඩැක් යථා මෙවලම සමඟ, ඔබට පමණක් කොඩැක් Playsport Zx3, Zi8, Zx1 සිට වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට ක්ලික් කිරීම් කිහිපයක් අවශ්ය වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 19.06.2017

Canon කැම්කෝඩරය මුදාගැනීම: Canon කැම්කෝඩරය සිට වීඩියෝ හා ඡායාරූප ගොනු නැවත කෙසේද

මෙම නිබන්ධනය සරල පියවර 3 Wondershare Canon කැම්කෝඩරය මුදාගැනීම මෘදුකාංග Canon කැම්කෝඩරය සිට වීඩියෝ දර්ශන සහ ඡායාරූප සොයා ගැනීමට ආකාරය පෙන්වා ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 15.06.2017

ඩිජිටල් කැම්කෝඩරය හෝ හඬ රෙකෝඩරය සිට ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

ශ්රව්ය හා දෘශ්ය ගොනු ඩිජිටල් හඬ පටිගත සිට ෆෝමැට් හෝ නැති මකා දමන ලදී, camcorder camcorder යථා සමග ආපසු ලබා ගත හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 15.06.2017

නොම්මර දොලහේ ගොනුව නැවත අය: පහසුවෙන් පාලනය කරන්න සහ Efficently දොලහේ ගොනු නැවත ලබාගන්නද

ඔබගේ පරිගණකය හෝ එහා මෙහා ගෙන යා හැකි උපකරණ සිට දොලහේ ගොනු නැති වුණා ද? නොම්මර දොලහේ මුදාගැනීම මෘදුකාංග පියවර 3 ක් ඇතුළත දොලහේ ගොනු ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා විශ්වසනීය මෙවලමකි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 15.06.2017

FLV වීඩියෝ මුදාගැනීම: මකාදැමුවා හෝ සොරාගත් FLV වීඩියෝ ගොනු නැවත

Delete FLV වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට කිසිදු ක්රමයක් පවතින කියලා කල්පනා? සන්ත්රාසය වෙන්න එපා. හුදෙක් FLV වීඩියෝ මුදාගැනීම මෙවලම සමඟ අහිමි FLV ගොනු සොයා ගැනීමට මෙම නිබන්ධනය අනුගමනය කරන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 15.06.2017

Canon Vixia HD කැම්කෝඩරය මකා වීඩියෝ ගොනු නැවත කරන ආකාරය

Canon Vixia කැම්කෝඩරය මුදාගැනීම වැඩසටහන පහසුවෙන් භාවිත කළ හා අවදානම් රහිත ක්රමයක් සමග Canon Vixia camcorder මකා වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට ඔබට උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 15.06.2017

ලොස්ට් කුයික්ටයිම් MOV සහ එම්පීජී වීඩියෝ ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

අහිමි වූ කුයික්ටයිම් MOV, එම්පීජී වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා ගත හැක. මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවා ඔබේ mov යථා ආරම්භ කිරීම සඳහා කුයික්ටයිම් MOV මුදාගැනීම මෙවලමක් අනුගමනය කරන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 15.06.2017

Sony කැම්කෝඩරය මකා වීඩියෝ හා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මම කොහොමද sony camcorder මකා වීඩියෝ අය කර ගත හැකි? Sony camcorder මකා ඡායාරූප හා වීඩියෝ දර්ශන සොයා ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 14.06.2017

පැනසොනික් කැම්කෝඩරය සිට ලොස්ට් වීඩියෝ හා ඡායාරූප ගොනු නැවත කරන ආකාරය

ඔබගේ පැනසොනික් camcorder සිට පුදුම මතක වාර්තා නැති වුණා ද? කලබල වෙන්න එපා. මෙම ලිපිය ඔබ පියවරෙන් පැනසොනික් camcorder පියවර සිට අහිමි වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 08.06.2017

MP4 ගොනුව නැවත අය: ඔබේ ලොස්ට් MP4 වීඩියෝ ගොනු නැවත

වැරදීමකින් MP4 ගොනු අහිමි පෙළෙන? MP4 ගොනු පහසුවෙන් අයිතිය ක්රම මෙහි මහා MP4 මුදාගැනීම මෙවලම සමඟ නැවත ලැබී කළ හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 08.06.2017

M4A මුදාගැනීම: පහසුවෙන් මකාදැමුවා හෝ දූෂිත M4A ගොනු නැවත ලබාගන්නද

Your've ඔබගේ M4A ගොනු අහිමි නම්, ඔබ පහසුවෙන් M4A මුදාගැනීම මෙවලම සමඟ මැක් / Windows පරිගණක හා බාහිර ගබඩා ආම්පන්න සිට M4A ගොනු සොයා ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවිය හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 08.06.2017

AVI මුදාගැනීම: ලොස්ට් AVI වීඩියෝ ගොනු නැවත කෙසේද හෝ චිත්රපට

ඔබගේ AVI චිත්රපට අහිමි කළ විට, ඔහු දුක් වෙන්න එපා. කැන්රිච් මුදාගැනීම මෙවලමක් සාර්ථකව AVI ගොනු ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී හා පහසුම ක්රමය ලබා ගැනීමට මෙම මාර්ගෝපදේශය වෙත පිවිසෙන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 08.06.2017

Camcorder මුදාගැනීම: camcorder මකා වීඩියෝ ගොනුව ගොනු නැවත කෙසේද

මෙම උපදෙස් මාලාව කැම්කෝඩරය සහ ඩිජිටල් කැමරා වලින් මකා දමන හෝ නැති ඡායාරූප, චිත්රපට, හා දෘශ්ය ගොනු සොයා ගැනීමට ආකාරය පෙන්වා ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 06.06.2017

GoPro කැම්කෝඩරය මකා වීඩියෝ ගොනු නැවත කරන ආකාරය

ඔබ මෙම GoPro වීඩියෝ යථා මග පෙන්වීමක් කියවා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහන ඉතා පහසුවෙන් GoPro camcorder සිට වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට උත්සාහ කර බලන්න ලෙස ගත හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 02.06.2017

වීඩියෝ මුදාගැනීම: වීඩියෝ මුදාගැනීම මෘදුකාංග සමග ලොස්ට් වීඩියෝ ආරක්ෂා කරන්නේ කෙසේ ද යන්න

ඔබ විසින් වෙඩි තබා ඇති ඔබගේ වීඩියෝ නැති වුණා ද? කරදර වෙන්න එපා! වීඩියෝ ගලවා ගැනීම සඳහා මෙම මාර්ගෝපදේශය ඉගෙන හැඩතල නිසා මකා අහිමි වූ අතර, ලස්සන ගුණාත්මක වීඩියෝ මුදාගැනීම මෙවලම සමඟ වෙනත් හේතු. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 02.06.2017

3GP මුදාගැනීම: ලොස්ට් හෝ මකා 3GP වීඩියෝ ගොනු නැවත කෙසේද

ඔබගේ 3GP වීඩියෝ හේතුවෙන් අත්වැරදීමකින් මකාදැමීමක් පද්ධතිය අනතුරට හෝ හැඩතල ගැන්වීම අහිමි වී ඇති බවත්; පහසුවෙන් 3GP මුදාගැනීම සමග අහිමි 3GP ගොනු ගෙන්වා ගැනීමට 3GP යථා මග පෙන්වීමක් කියවන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 31.05.2017

iMovie මුදාගැනීම සමග මකාදැමුවා iMovie ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

හොඳම iMovie මුදාගැනීම මෘදුකාංග iMovie ගොනු මකා හෝ ආකෘතිගත අහිමි ආපසු අයකර ගැනීමට ආකාරය iMovie යථා නිබන්ධනය ඔබ පවසනවා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 25.05.2017

MXF මුදාගැනීම: මකාදැමුවා හෝ සොරාගත් MXF වීඩියෝ ගොනු නැවත කෙසේද

මකාදැමුවා MXF වීඩියෝ ආපසු අයකර ගැනීමට ආකාරය කල්පනා? කරදර වෙන්න එපා. මෙම මාර්ගෝපදේශය කියවා ඔබට පහසුවෙන් MXF මුදාගැනීම මෙවලම සමඟ mxf වීඩියෝ අය කර ගත හැකි වෙනවා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 24.05.2017
පෙර 1 2 3 4 ඊළඟ
ඉහළට