සියලු මාතෘකා

+-

ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව්

ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව්

ආරක්ෂිතව ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් Encrypt කරන්නේ කෙසේද

මෙම පිටුව flash ධාවකය කේතාංකනය කිරීම සඳහා ආරක්ෂිතව විසඳුමක්, සහ Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග ෆ්ලෑෂ් ධාවකය සිට අහිමි දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම ක්රමය ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 26.06.2017

මැක් මත NTFS Drives ලියන්න කරන ආකාරය

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

එය ක්රෝම්බුක් මත විදේශ Drives සමග වැඩ කරන ආකාරය

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

ඔබ ක්රෙඩිට් කාඩ් ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් ගැන නොදැන සිටිය සියල්ල

ක්රෙඩිට් කාඩ් flash ධාවකය කුමක් ද? ක්රෙඩිට් කාඩ් flash ධාවකය භාවිතා කරන ආකාරය? මෙම ලිපිය ඉඟි ක්රෙඩිට් කාඩ් flash ධාවකය සිට අහිමි දත්ත සොයා ගැනීමට ක්රෙඩිට් කාඩ් flash ධාවකය හා පියවර භාවිතා කිරීමට ඔබට පෙන්නුම් කරනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

ආකෘතිකරණය iXpand 32GB Flash Drive වෙතින් දත්ත නැවත

Wondershare flash ධාවකය යථා මෘදුකාංග ෆෝමැට් iXpand 32GB flash ධාවකය දත්ත නැවත සඳහා සහය දක්වයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

ආකෘතිකරණය iXpand ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් සිට දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙම පිටුව මකාදමා ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුමක් ඉදිරිපත්, Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග ආකෘතිකරණය iXpand flash ධාවකය දත්ත අහිමි විය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

ඉවත් කළ හැකි මාධ්ය වලින් දත්ත ගොනු නැවත කරන ආකාරය

ඉවත් කළ හැකි මාධ්ය වලින් දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ මෙම පහසු මග පෙන්වීමක් අනුගමනය හා උත්සාහක දිනුමක් ලෙස ඉවත් කළ හැකි මාධ්ය සඳහා දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග ගැනීම අවශ්ය වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 22.06.2017

අමු USB Drive දත්ත මුදාගැනීම: a අමු USB Drive වෙතින් දත්ත ගොනු නැවත කෙසේද

මෙම රෝ USB ධාවකය යථා ඔබ සරල ආකාරයකට රෝ ගොනුව දත්ත මුදාගැනීම සමග රෝ USB Drive ගොනු සොයා ගැනීමට හැකියාව ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 21.06.2017

PNY උපදේශක මුදාගැනීම: PNY උපදේශක ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් සිට ලොස්ට් දත්ත ගොනු නැවත කිරීමට පියවර

ඔබ අහිමි ලබා ගැනීමට හෝ වැරදීමකින් Wondershare දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහනේ සහාය ඇතිව ඔබගේ PNY උපදේශක flash ධාවකය ගොනු මකා හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 21.06.2017

7 "ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් පිළිගත් නැත" ගැටළු නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා විවිධ වූ ක්රම

මෙම පිටුව ඉදිරිපත් වින්ඩෝස් සහ Mac මත ප්රශ්නය හඳුනා ගෙන නොමැත USB flash ධාවකය, සහ ෆ්ලෑෂ් ධාවකය අහිමි දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම ක්රමය විසින් අදාල කරුණ නිවැරදි කිරීමට 7 හොඳම ක්රම. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 21.06.2017

ඩේන්-Elec දත්ත මුදාගැනීම: ඩේන්-Elec Storage Devices සිට දත්ත ගොනු නැවත කෙසේද

Wondershare දත්ත මුදාගැනීම පහසුවෙන් භාවිත කළ හා අවදානම් රහිත ආකාරයෙන් ඩේන්-Elec දත්ත යථා ඉටු කිරීමට ඔබට සහාය වේ. දැන් ඩේන්-Elec flash ධාවකය ගොනු සොයා! තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 20.06.2017

මැක් ඔබගේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් මකා හෝ සොරාගත් ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

මෙම නිබන්ධනය මැක් සඳහා Wondershare ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් රිකවරි මෘදුකාංග සමග මැක් ඔබේ flash ධාවකය සිට නැති වූ ලිපිගොනු සොයා ගැනීමට ආකාරය පිළිබඳ පියවරෙන් පියවර උපදේශනයක් ලබා දෙනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

තැටිය මැක් මත USB ෆ්ලෑෂ් සංයුති කරන ආකාරය

මෙම ලිපිය ඔබ ධාවකය mac මත සහ USB මගින් ආකෘතිකරණය ගොනු සොයා ගැනීමට ආකාරය, USB සංයුති ආකාරය ගැන පියවර පෙන්නුම් කරනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

විසඳිය ගොනුව: හෝ නාමාවලිය දූෂිත හෝ කියවීමට නොහැක වේ

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

අසාර්ථක විය Drives 2 RAID5 සිට දත්ත සොයා

තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

හොඳම USB Hard Drive ආදර්ශයන්

මෙම පිටුව ඔබට හොඳම USB දෘඩ තැටිය ආකෘති තෝරා ගැනීමට ඇති හොඳම උපදෙස් ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 14.06.2017

Memory Card සිට දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුම්

මෙම පිටුව Wondershare සිට හොඳම මතක කාඩ්පත් යථා මෘදුකාංග සමග, මතක කාඩ්පත් දත්ත ආපසු අය කර ගැනීම සඳහා හොඳම විසඳුම ලබා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 13.06.2017

මැක් මත ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් භාවිතා කිරීම සඳහා ඉඟි 7

Mac මත flash ධාවකය භාවිතා කරන ආකාරය දන්නේ නැහැ? කරදර වෙන්න එපා, මෙම මාර්ගෝපදේශය ඔබ mac මත flash ධාවකය භාවිතා කිරීම සඳහා ඉහළ උපදෙස් පෙන්නුම් කරනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 09.06.2017

එය අතේ මාපට ඇඟිල්ල ඩ්රයිව් මකා ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

මෙම පහසු මග පෙන්වීමක් සරල පියවර කිහිපයකින් අතේ මාපට ඇඟිල්ල ඩ්රයිව් දත්ත මුදාගැනීම මෘදුකාංග සමග අතේ මාපට ඇඟිල්ල තැටිය මකා ගොනු සොයා ගැනීමට ආකාරය ඔබ පවසනවා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 09.06.2017

තීරණාත්මක USB දත්ත මුදාගැනීම: තීරණාත්මක USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්රයිව් සිට දත්ත ගොනු නැවත කෙසේද

ඔබ තීරනාත්මක USB flash ධාවකය දත්ත සොයා ගැනීමට ඔබට අවශ්ය නම්, ඔබට මෙම මාර්ගෝපදේශය ප්රවේශමෙන් කියවා Wondershare තීරනාත්මක USB දත්ත මුදාගැනීම වැඩසටහන උත්සාහක ලෙස ගත හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 09.06.2017
පෙර 1 2 3 4 5 ඊළඟ
ඉහළට