සියලු මාතෘකා

+

ඊ-තැපැල් මුදාගැනීම

MSN මුරපදය අමතකද? එය ආපසු ලබා ගන්න කෙසේද?

MSN රහස් වචනය අමතක වී අද්ද? කරදර වෙන්න එපා. සඳහා MSN, මුර-පදය පුනරුත්ථාන මෙවලම සමගින්, පහසුවෙන් පියවර 3 ඔබේ අමතක MSN මුරපදය සොයා ගත හැකි වනු ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.06.2017

යළි පිහිටුවන්න කිරීමට ඇපල් හැඳුනුම්පත විද්යුත් ක්රම 3

ඇපල් විශ්වයේ සෑම දෙයක්ම ලබා ගැනීමට විදේශ ගමන් බලපත්රය ලෙස ඔබේ ඇපල් හැඳුනුම්පත ගැන සිතා බලන්න. ඔබ එය නැති නම් මෙතන ඔබ සඳහා ඇපල් හැඳුනුම්පත ඊ-තැපැල් යළි සැකසිය හැක ආකාරය වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.06.2017

මැක් විද්යුත් මුදාගැනීම: මැක් මත මකාදැමිය විද්යුත් ගොනු නැවත කෙසේද

මැක් ඊ-තැපැල් යථා මග පෙන්වීමක් මැක් සඳහා Wondershare දත්ත මුදාගැනීම සමග සරල ක්ලික් කිරීම් කිහිපයකින් මැක් මත මකාදැමිය හෝ පළුදු ඊ-තැපැල් ලබා ගැනීමට ඔබ උපකාරී වේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 20.06.2017

දී පූරණය තොරව වින්ඩෝස් විස්ටා මුරපදය යළි පිහිටුවන්න කරන ආකාරය

ඔබේ පරිගණකය වෙත ප්රවේශ වීමට විස්ටා මුරපදය නැවත සකස් කිරීමට අවශ්ය ද? මෙම උපදෙස් මාලාව ඔබගේ වින්ඩෝස් විස්ටා, වින්ඩෝස් එක්ස්පී, වින්ඩෝස් 7. මුරවචනය නැවත සකස් කිරීමට සඳහා 2-පියවර විසඳුමක් ඔබට සපයයි තවත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 14.06.2017

MSN මුරපදය ක්රැකර්: කොහොමද, MSN මුරපදය ලු / නොපනින

මම කොහොමද MSN මුරපද ඉරිතලා කළ හැක්කේ කෙසේද? ඒක ඇත්තටම ගොඩක් අමාරුයි නොවේ. සඳහා MSN මුරපදය ක්රැකර් මෙවලම සමඟ, ඔබට පහසුවෙන් පියවර 3 තුළ, MSN මුරපදය ඉරිතලා හැක. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 14.06.2017

Outlook තුළ මකාදැමුවා විද්යුත් ගොනු නැවත කරන ආකාරය

එය මකාදමන අයිතමය ෆෝල්ඩරය මකා ඉදිරි දැක්මක් සහිතව ඊ-තැපැල් අයකර ගැනීමට හැකි ද? වග බලා ගන්න! මකාදැමුවා ඉදිරි දැක්මක් සහිතව ඊ-තැපැල් අයකර ගැනීමට ආකාරය පිළිතුර සඳහා පරීක්ෂා කරන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 09.06.2017

ගොනු නැවත කරන ආකාරය Hotmail මකාදැමුවා විද්යුත්

මෙම නිබන්ධනය ඔබ පියවරෙන් Hotmail පියවර මකා හෝ අහිමි ඊමේල් අයකර ගැනීමට ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 06.06.2017

Hotmail ගිණුමක් ගොනු නැවත කරන ආකාරය

ඔබට එහි Hotmail සිට ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය මකා විට ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද? මෙතන සොයා පිළිතුරු you`ll තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 01.06.2017

මුදාගැනීම මෙවලම සමඟ මකාදැමුවා විද්යුත් ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙතන මකාදැමුවා ඊ-තැපැල් ලබා ගැනීමට ඉතා ඉහළ බව මත දත්ත යථා මෙවලමක් යෝජනා කිහිපයක්. බෝනස්: ඉදිරියට පියවරෙන් පියවර උපදෙස්! තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 01.06.2017

යාහූ මුරපදය උයනක්: යාහූ මැසෙන්ජර් / තැපැල් මුරපදය සොයාගත හැක්කේ කෙසේද?

එය යාහූ දූතයා / තැපැල් මුරපදය සොයා ගැනීමට හැකි ද? වග බලා ගන්න! මෙම ලිපිය ඔබ අපදා සමග පියවර 3 යාහූ මුරපදය සොයා ගත හැකි ආකාරය පෙන්වා දෙයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 27.05.2017

Top 5 නිදහස් ඉදිරි දැක්මක් සහිතව නැවත අය මෙවලම

ඉදිරි දැක්මක් සහිතව සඳහා දත්ත ගොනු දූෂිත කොට තිබේ නම්, එය ඉදිරි දැක්ම යථා මෙවලමක් අවශ්ය වූ විට එවැනි අවස්ථාවලදී ය. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 25.05.2017

මකාදැමුවා විද්යුත් ගොනු නැවත ලබාගන්නද කරන ආකාරය

ඒ මකා ඊ-තැපැල් ඇත්තටම සදහටම මකා නැත. එය උඩින් ලීවීම කිරීමට පෙර ඔබට දත්ත යථා සමග මකාදැමුවා ඊ-තැපැල් අය කර ගත හැකි වෙනවා. විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා දී පරීක්ෂා කරන්න. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 24.05.2017

Gmail මුරපදය උයනක්: ඔබගේ gmail මුරපදය ආපසු ලබා ගන්න

ඔබගේ Gmail රහස් වචනය අමතක වී අද්ද හා එය අතරින් අගුලු දමා හැකි ද? එය ප්රශ්නයක් නොවේ. තවමත් ඔබට ජීමේල් මුරපදය Finder සමග ජීමේල් මුරපදය සොයා ගත හැකි වන ආකාරයට තියෙනවා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 23.05.2017

විද්යුත් ගිණුම් ප්රතිසාධන කරන්නේ කෙසේද

මකා දමන ලදී විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් බොහෝ විට ඔබ වෙනුවෙන් කරදර විය හැකි. නෑ කරදර - අපි ඔබ විසින් ඊ-තැපැල් ගිණුම යථා කරන්නේ කොහොමද ගෙනහැර ඇත. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| බැස්ටියන් Guenter පලකරන්නා 23.05.2017

භාගත විද්යුත් මුදාගැනීම මෘදුකාංග

නොමිලේ ඉහල 5 විද්යුත් මුදාගැනීම මෘදුකාංග බාගත කරන්න. හොඳම විද්යුත් මුදාගැනීම මෘදුකාංග සමග පරිගණකය මත ඔබේ නැතිවූ ඊමේල් සොයා. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 22.05.2017

Gmail තුළ සංරක්ෂිත විද්යුත් තැපැල් පණිවුඩ ගොනු නැවත කරන ආකාරය

සම්පීඩිත ඊමේල් සොයා ගන්නේ කෙසේ ද කියා ජීමේල් මුහුණ පරිශීලකයන් පොදු ගැටලුවක් බවට පත් වී ඇත. ඔවුන් වැරදීමකින් ඔවුන්ගේ ඊ-තැපෑල සංරක්ෂණය නිසා විය හැකියි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 26.04.2017

යාහූ විද්යුත් ගිණුම ගොනු නැවත කරන ආකාරය

ඔබගේ යාහූ ඊ-තැපැල් ගිණුම අමතක? ඔබ කරදර වෙන්න ඕනේ don`t. මෙම නිබන්ධනය ඔබ සරල පියවර කිහිපයක් සමග යාහූ ඊ-තැපැල් ගිණුම ගොනු නැවත ආකාරය පෙන්නුම් කරයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.04.2017

ජීමේල් ගිණුම ගොනු නැවත කරන ආකාරය

මෙම නිබන්ධනය ඔබ Gmail ගිණුමක් සොයා ද, අහිමි තොරතුරු ආකාරය පෙන්නුම් තවත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 19.04.2017

යාහූ මුරපදය ක්රැකර්: කොහොමද ඔබේ යාහූ තැපැල් මුරපදය ලු / නොපනින

මෙම ලිපිය ඔබ අපදා සමග පියවර 3 යාහූ තැපැල් මුරපදය හැක් කරන ආකාරය පෙන්වයි. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 11.04.2017

අමතක ඉදිරි දැක්මක් සහිතව මුරපදය: එය ලබාගන්න සඳහා පහසු ක්රමයක්

එය ඉදිරි දැක්මක් සහිතව රහස් වචනය අමතක ලබා ගැනීමට හැකි ද? මෙම සිදු වන විට, ඔබ සන්සුන් කරන්න. ඔබ එය ආපසු ලබා ගැනීමට හැකි ක්රම දෙකක් තිබේ. තව දුරටත් කියවන්න >>

Author| සෙලීනා ලී පලකරන්නා 24.03.2017
ඉහළට